Voedselafval afbreken met enzymen

Over ons - onze voedselvergister

Onze innovatieve aanpak richt zich op meerdere milieuproblemen die verband houden met de verwijdering van voedselafval. We gebruiken een geavanceerd aeroob enzymatisch afbraakproces om voedselafval af te breken tot zijn kleinste componenten, inclusief vetten die worden omgezet in vetzuren en glycerol.

Dit heeft directe gevolgen voor de volgende problemen:

  • CO2-uitstoot door vuilniswagens: Traditionele verwijdering van voedselafval vereist het frequent ophalen door vuilniswagens, wat aanzienlijke CO2-uitstoot genereert. Onze methode elimineert de noodzaak van deze vervuilende voertuigen.
  • Methaanuitstoot uit stortplaatsen: Voedselafval/SWILL in stortplaatsen produceert aanzienlijke hoeveelheden methaan, een zeer krachtig broeikasgas. Onze technologie vermindert de hoeveelheid voedselafval die in stortplaatsen belandt, wat de methaanemissies aanzienlijk vermindert.
  • Vieze, stinkende en ongedierte-aantrekkende containers: Traditionele groene containers die worden gebruikt om voedselafval op te slaan, zijn vaak bronnen van geuroverlast en trekken ongedierte aan. Wij bieden een hygiënisch en milieuvriendelijker alternatieve oplossing.

Het GS-Food Waste Digesters-team

www.GS-FoodWasteDigesters.com

BMD - Bio material digesters - food digesters -food composters Composteermachines – composteermachine – voedselvergister – composteer machines

IS NU

Prototype machine BMD Composting machine - liquid food waste digester. Bio Materials digester.

Wat wij doen

Onze voedselvergister voert ter plaatse de verwerking van voedselafval uit, waardoor de noodzaak van vuilniswagens en stinkende containers wordt geëlimineerd.

Hier is hoe het proces werkt:

– Verwerking ter plaatse: Onze machines breken voedselafval/SWILL ter plaatse af, waardoor transport overbodig wordt.

– Afvoer naar waterzuiveringsinstallaties: Het verwerkte voedselafval wordt op een hygiënische en milieuvriendelijke manier via het bestaande rioolnetwerk naar waterzuiveringsinstallaties geleid.

– Biogasproductie: Het 100% organische afval dat uit onze machines komt, wordt door bacteriën in waterzuiveringsinstallaties gebruikt om biogas te produceren.

Waarom is dit een betere benadering?

  • Milieuvriendelijk: Onze methode maakt gebruik van bestaande infrastructuur, zoals riool en waterzuiveringsinstallaties, en bevordert de productie van hernieuwbare energie in de vorm van biogas. Voedselafval belandt niet langer op stortplaatsen waar het broeikasgas methaan wordt geproduceerd.
  • Efficiënt: Door voedselafval ter plaatse af te breken, vermijden we onnodig transport met vuilniswagens en de resulterende CO2-uitstoot. Medewerkers besteden ook minder tijd aan het verwerken van voedselafval in een BMD-machine.
  • Circulaire oplossing: Het geproduceerde biogas is een waardevol product dat kan worden gebruikt voor energieopwekking, waardoor een circulaire benadering van voedselafvalbeheer ontstaat.
 

Dit innovatieve proces biedt een win-winsituatie voor het milieu, bedrijven en de samenleving als geheel. Het vermindert vervuiling, minimaliseert transportkosten en draagt bij aan duurzame energieproductie.

De History van onze voedselvergister

Sinds 2017 zijn de eigenaren van GS-Food Waste Digesters B.V. actief bezig met het aanpakken van het probleem van fossiel plastic in eenmalige verpakkingen. Om dit te bereiken, hebben ze GS-Green Packaging B.V. opgericht. Dit bedrijf helpt andere bedrijven die de overstap willen maken van op olie gebaseerde verpakkingen naar plantaardige alternatieven zoals PLA, PHA, hennep, bagasse en andere duurzame materialen.

Het voordeel van op planten gebaseerde materialen is dat ze over het algemeen een lagere CO2-voetafdruk hebben, minder energie vereisen voor productie en meer milieuvriendelijke opties bieden voor het einde van de levensduur. Terwijl fossiele kunststoffen zich voornamelijk richten op recycling, biedt op planten gebaseerde verpakking een breder scala aan veilige verwijderingsmethoden, waaronder industriële compostering, gifvrije verbranding en recycling.

Veel producten gemaakt van op planten gebaseerde materialen, zoals flessen, films en voedselverpakkingen, zijn al beschikbaar op de markt. Veel van de bedrijven die hulp zoeken bij GS-Green Packaging waren betrokken bij voedselbereiding, waaronder restaurants, cateringdiensten en voedselverwerkende bedrijven. Ze streefden er allemaal naar om op een meer duurzame manier te werken en hun koolstofvoetafdruk te verminderen.

Een veelvoorkomend probleem dat op deze locaties werd waargenomen, betrof niet alleen het probleem van fossiel plastic, maar ook voedselafval. Zorgen zoals geuren, plaagdieren, ongemak en hoge kosten stelden uitdagingen zonder duidelijke oplossingen.

Bij nader onderzoek van het voedselafvalprobleem werd duidelijk dat het huidige voedselafvalbeheersysteem verouderd is en milieubelastend. Voedselafval is wereldwijd een aanzienlijke bijdrager aan methaanemissies, en het in stand houden van het huidige verwerkingssysteem voor voedselafval vergt aanzienlijke middelen. Bedenk dat ongeveer 70% van voedselafval uit water bestaat. Dit betekent dat elke vuilniswagen die voedselafval ophaalt, voor 70% gevuld is met water, wat leidt tot verspilling van capaciteit en middelen voor het ophalen van vast voedselafval.

Deze observaties brachten het idee naar voren dat dingen anders gedaan konden worden. Het huidige systeem is niet langer geschikt voor onze tijd. De vraag rees: Hoe kunnen we voedselafval effectief integreren in de circulaire economie op een eenvoudige manier met behulp van bestaande systemen? Deze vraag leidde tot de oprichting van BMD wat nu is omgezet naar GS-Food Waste Digesters

Waarom ontwikkelen we niet een machine die voedselafval ter plaatse afbreekt, het water binnen voedselafval gebruikt als transportmiddel en 100% organisch afval via het rioolsysteem omzet in biogas? Deze aanpak is buitengewoon circulair.

Onze machines

Wij begrijpen het belang van voldoende capaciteit voor voedselafval hebben, vooral tijdens drukke periodes zoals vakanties. Het leveren van de juiste maat machine is essentieel om betrouwbaarheid te bieden, zelfs tijdens de drukste tijden van het jaar. Het is belangrijk dat verschillende soorten voedselafval op verschillende snelheden afbreken.

Voedingsmiddelen zoals hard vezelige groenten en kippenbotten hebben meer tijd nodig om af te breken. Gekookte aardappels, rijst en vlees zijn veelal sneller afgebroken. Om aan uw unieke behoeften te voldoen, hebben we inzicht nodig in uw dagelijkse volume en soorten afval, met name tijdens piekperiodes.

Bij GS-Food Waste Digesters starten we met 4 modellen. Startend met een machine die een capaciteit heeft voor maximaal 80 liter, oplopend tot onze Tellusis model die een capaciteit heeft van 800 liter. Grotere machines zijn mogelijk en zullen in de toekomst worden toegevoegd aanhet assortiment of kunnen op maat gemaakt worden om te voldoen aan uw capaciteit behoefte.

Prototype machine BMD Composting machine - liquid food waste digester. Bio Materials digester.

Ceres

Deze machine heeft een verwerkingscapaciteit voor voedselafval tot 80 liter.

Prototype machine BMD Composting machine - liquid food waste digester. Bio Materials digester.

Caelus

Deze machine heeft een verwerkingscapaciteit voor voedselafval tot 160 liter.

Prototype machine BMD Composting machine - liquid food waste digester. Bio Materials digester.

Gaia

Deze machine heeft een verwerkingscapaciteit voor voedselafval tot 400 liter.

Prototype machine BMD Composting machine - liquid food waste digester. Bio Materials digester.

Telluris

Deze machine heeft een verwerkingscapaciteit voor voedselafval tot 800  liter

Prototype machine BMD Composting machine - liquid food waste digester. Bio Materials digester.

----------

Grotere modellen zijn mogelijk en kunnen op maat gemaakt worden.

De voedselvergister van de toekomst

Voor SWILL afval en composteerbare verpakkingen.

Het idee om onze voedselvergister te gebruiken om plantaardige verpakkingen af te breken, is fascinerend. Dit zou een significante stap zijn om meer bruikbaar afval om te zetten in waardevolle hulpbronnen, zoals biogas, terwijl tegelijkertijd het voedselafval dat met deze verpakkingsmaterialen samenhangt, wordt verwerkt in de composteermachine. De uitvoering van dit idee brengt echter enkele uitdagingen met zich mee, voornamelijk vanwege de diversiteit aan plantaardige materialen die worden gebruikt voor voedselverpakkingen.

Om dit doel te bereiken, is grondig onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van verschillende plantaardige materialen noodzakelijk. Daarnaast moeten we geschikte enzymen vinden om deze materialen efficiënt af te breken. Dit is een tijdrovend proces dat experimenten en aanpassingen aan de machine vereist. 

Op dit moment zijn er al interessante uitkomsten van onze testen en we zien dat producten gemaakt van aardappelzetmeel, papierpulp en suikerrietpulp gemakkelijk kunnen worden afgebroken door onze enzymen. Ook met producten van “Foamed PLA” zijn goede testresultaten behaald. Dit betekend dat we al een aanzienlijk assortiment aan producten kunnen aanbieden en een aanzienlijk stap kunnen zetten naar het fossiel plastic vrij maken van verpakkingsmaterialen binnen uw bedrijf. Denk aan producten als bekers, borden, bestel, maaltijd bewaardozen enz.

compostable coffee cups
banana leaves plates
compostable products
groene verpakkingen - compostable packaging - composteerbare verpakkingen www.gs-companies.com
groene verpakkingen - compostable packaging - composteerbare verpakkingen www.gs-companies.com
groene verpakkingen - compostable packaging - composteerbare verpakkingen www.gs-companies.com

Onze voedselvergister partners

GS-Green Packaging

Een Nederlands bedrijf dat zich inzet om bedrijven te helpen over te stappen naar plant-verpakkingen. 

Onze Australische partner voor de verkoop van onze machines. Het team is ook actief in Engeland – Panama en Amerika.

Artikelen (in Engels)

Methane (CH4) is a potent greenhouse gas that plays a significant role in global warming. It is the second most important greenhouse gas after carbon dioxide (CO2) in terms of its impact on climate change. 

 Here are some of the benefits of using a liquid food waste digester compared to a curbside collection system.

The different building blocks that come out of food waste when digested by enzymes are simple sugars, amino acids, and fatty acids.

Wordt een voedselvergister consultent.

Ben je geïnteresseerd om consultant te worden voor ons merk? Laten we contact opnemen en kijken of er een match is.

UPDATE: We hebben besloten om nieuwe wederverkopers te pauzeren tot Q4 2024.

GS-Food Waste Digesters B.V. heeft onlangs een beslissing genomen: we stoppen tijdelijk met het werven van nieuwe wederverkopers. Waarom? Omdat we werken aan baanbrekend ontwerp voor nieuwe compostmachines. Deze machines zijn bedoeld om afvalbeheer te herdefiniëren, efficiënter, milieuvriendelijker en kosteneffectiever te zijn.

Maar de visie van GS houdt hier niet op. We zijn van plan onze wederverkopers niet alleen machines aan te bieden, maar een compleet pakket. Dit omvat intensieve training, marketingondersteuning en toegang tot een scala aan aanvullende producten en diensten. Het doel? Een sterk netwerk van wederverkopers creëren die uitgebreide oplossingen voor afvalbeheer kunnen aanbieden.